Til kommende forældre

Det er os en glæde at byde jer velkommen i Dagplejen.

Til kommende forældre

Her på siden vil vi fortælle, hvordan jeres barns opstart i Dagplejen vil forløbe.

Der vil blandt andet være tilbud om hjemmebesøg og tidlig indkøring.

Aula:

Aula er vores kommunikationsplatform, og her vil I modtage informationer fra Dagplejen. Den daglige kommunikation med jeres dagplejer vil foregå personligt ved aflevering og afhentning.

I kan først logge på Aula fra den dag barnet starter i Dagplejen (indmeldelsesdatoen). Første gang I logger på skal I udfylde samtykke samt tilladelser.

Klik her for at se forældreguide til Aula.

Hjemmebesøg:

Dagplejen tilbyder, at dagplejekonsulenten i jeres område kommer hjem til jer på et hjemmebesøg. Formålet med dette besøg er, at høre om jeres barn og de forventninger I som forældre har til jeres tid i dagplejen.

Dagplejekonsulenten har ved denne lejlighed også mulighed for at fortælle om det Dagplejen kan tilbyde, så I som forældre, kan få så god en start i dagplejen som muligt.

Dagplejekonsulenter fører tilsyn i dagplejehjem og legestuer og samarbejder med dagplejerne omkring børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Tidlig indkøring:

I Dagplejen tilbyder vi, at I kan indkøre jeres barn én måned før dagplejestart ved jævnligt at besøge dagplejeren, som jeres barn skal starte hos.
I som forældre skal være der sammen med jeres barn - I kan ikke aflevere barnet hos dagplejeren, da barnet ikke er indmeldt i Dagplejen.
Ordningen giver jer og dagplejeren mulighed for tidligt at samarbejde omkring jeres barn i overgangen fra hjem til dagpleje.

Det aftales med jeres dagplejer, hvilke dage og tidspunkt I kommer.