Kursus

Dagplejere deltager i følgende kurser:

  • Kursusdag for nyansatte dagplejere
  • Førstehjælp: grundkursus og hvert 3. år suppleringskursus
  • Grunduddannelse for dagplejere
  • Pædagogiske læreplaner
  • Kursus for erfarende dagplejere, dagplejere der har været mindst 10 år i faget
  • Kursus om inklusion, børnefællesskaber og inkluderende børnemiljøer

Derudover inspireres dagplejerne ved oplæg fra foredragsholdere på fællesmøder.