Dagplejens politikker

Rygepolitik

I dagplejerens arbejdstid må der ikke ryges af hverken dagplejer, familiemedlemmer eller andre i dagplejehjemmet.
I dagplejehjem, hvor der ryges på andre tidspunkter, skal der altid være ekstra godt udluftet.

Der må ikke ryges i rum hvor børn opholder sig, ej heller udenfor åbningstid.

Der er rygeforbud i legestuelokaler, og andre lokaler hvor dagplejere og børn befinder sig.

Dyrepolitik

Børn kan få gode oplevelser sammen med dyr, men det er primært et ansvar og en opgave, der påhviler forældrene.
Hvis en dagplejer har dyr i hjemmet, må de ALDRIG være alene sammen med børnene.

Trafikpolitik

Med denne trafikpolitik lægger dagplejen op til en målrettet indsats i dagligdagen. Der sættes fokus på de ansattes funktion som rollemodeller i trafikken, samt øge børnenes viden om trafik. Læs trafikpolitikken her.

Søvnpolitik

Det er videnskabeligt bevist, at søvn er livsnødvendigt for os alle og små børn kan ikke sove for meget, men de kan afgjort sove for lidt. Læs søvnpolitikken her.