Dagplejekonsulentens rolle

I Dagplejen er der ansat 4 dagplejekonsulenter, til at føre tilsyn med dagplejerne.

 • Er med til at sikre et godt læringsmiljø for dit barn, og arbejder med de pædagogiske læreplaner.
 • Har en specifik viden på de 0-3 åriges udvikling og trivsel.
 • Er med til at sikre rammer, der appellerer til at dit barn udfordres og stimuleres. Et børnemiljø, der indbyder til trivsel, udvikling og læring.
 • Tilbyder kontaktmøder med forældre, og dagplejer før dit barns opstart i dagplejen. Ligeledes tilbydes der også overgangssamtale med forældre og dagplejer.
 • Er forpligtet til at holde sig ajour med deres fag via faglitteratur, artikler og aktuelle indslag i medier.
 • Bistår dit barn/familie som tovholder i et evt. træningsforløb.
 • Har ledelse og pædagogisk vejledning i forhold til din dagplejer og legestuegruppe.
 • De er Dagplejens garant for opsyn med kost, sikkerhed og hygiejne.
 • Er med til at sikre dagplejerens trivsel i sit arbejde som dagplejer.
 • Tilbyder sparring til dagplejerne vedrørende det enkelte barns personlighed og selvværd, idet det basale fundament grundlægges i alderen 0-3 år.
 • Tilbyder forældrerådgivning i forhold til barn i dagplejen.
 • Tilbyder tværfagligt samarbejde med specialpædagogkorpset, sundhedsplejen, sagsbehandlere og diverse fag personer fra PPR.